jeanet_versteegIk kom graag op locatie om te vertellen en te adviseren

De lezingen gaan over hoeveel schade seksueel misbruik aan kan richten en op welke vlakken. Schaamte en schuld, waarmee ‘overlevers’ van seksueel misbruik te maken krijgen en ook waarom het zo moeilijk is om te praten over seksueel misbruik.

Victor blaming en Tonic Immobility

Ik ga dieper in op de termen victim blaming (de schuld bij het slachtoffer leggen) en tonic immobility (bevriezen). Ik hoop slachtoffers van seksueel misbruik erkenning te geven en hun te motiveren er over te praten. Voor hulpverleners heb ik bruikbare tips en adviezen.

Voorlichting op scholen over seksueel misbruik

Seksueel misbruik laat zich zelden of niet signaleren, toch zijn er tal van signaleringslijsten. Wat u als leerkracht of begeleider kunt doen? Daarover komt ik graag voorlichting geven! Ook ben ik individueel voor leerkrachten, begeleiders en onderwijzers bereikbaar om voorlichting of ondersteuning te geven, wanneer leerlingen te maken hebben met seksueel misbruik.

Neem contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Jeanet Versteeg